23
اردیبهشت
افتتاح سامانه آکادمی
0:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ
تهران

افتتاح سامانه آزمایشی آموزش آنلاین گروه قاصدک (آکادمی اسکیلدآپ) و انتشار اولین دوره آموزشی آن